Tuesday, November 24, 2009

Piagam Sekolah

Kami warga SMKJR berikrar:

1. Melaksanakan dasar dan wawasan pendidikan melalui kepimpinan penyayang dan bertanggungjawab.

2. Memastikan disiplin dan kebaikan anak-anak didik mendapat perhatian dan ditangani dengan saksama.

3. Memastikan keadaan fizikal sekolah mencukupi dan berfungsi.

4. Memastikan semua urusan pejabat diselesaikan segera dengan layanan mesra.

5. Terus berusaha untuk menjayakan matlamat, misi dan visi SMKJR.

No comments:

Post a Comment