Tuesday, November 24, 2009

Matlamat Sekolah

1. Melahirkan pelajar yang menghayati nilai-nilai murni,budaya ilmu,budaya berfikir dan budaya penyayang

2. Melahirkan pelajar yang menguasai pelbagai kemahiran asas sebagai persiapan untuk melanjutkan pelajaran atau ke alam kerjaya.

3. Mencungkil dan menggilap bakat / potensi pelajar dalam bidang kurikulum dan kokurikulum ke peringkat optimum.

4. Meletakkan asas yang kukuh terhadap cita-cita mengekalkan perpaduan di Malaysia.

5. Mengujudkan keadaan fizikal dan iklim yang ceria, selesa dan selamat.

No comments:

Post a Comment