Sunday, June 23, 2013

Pengumuman

Perhatian kepada pelajar-pelajar Tingkatan 1 dan 2 yang terlibat dengan latihan Choral Speaking ,latihan dibatalkan pada 24 Jun 2013 Isnin berikutan penutupan sesi persekolahan pada tarikh ini.Latihan akan diadakan pada 25 Jun 2013 Selasa jam 9.00 pagi jika sekolah dibuka semula.

Pn.Ranjeetha
Guru Pembimbing

No comments:

Post a Comment